Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

ambasadorska škola

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiakov stredných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

V školskom roku 2017/2018 prebieha jeho 2. ročník, do ktorého bolo vybraté aj naše gymnázium. Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Zvýšený záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň by mal viesť k uvedomeniu si možností, ktoré ponúka európske občianstvo a k pochopeniu významu účasti mladých ľudí na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Práca v EPAS ponúka príležitosť spoznať lepšie európsky hodnotový priestor a prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju.

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou junior ambasádorov z radov žiakov a senior ambasádorov spomedzi učiteľov. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať, budú monitorované.

Naši senior ambasádori: D. Fedorová, A. Bartlová

Naši junior ambasádori:
II. A – Natália Michalcová, Linda Lukáčová, Aneta Matušková, Anita Vanková, Ariela Malkič, Emma Bačová, Katarína Málišová, Petra Balašková, Sára Papšová, Dominik Ištván
VI. D – Jela Važanová, Martina Hullmanová, Michal Dobravský


No Hate speech

Dozvedeli sme sa veľa o netolerantnosti  - zástupcovia z nášho tímu ambasádorov sa zúčastnili NO HATE stretnutia, ktoré bolo zamerané na diskrimináciu a neznášanlivosť medzi ľuďmi.
Odniesli sme si z neho veľa skúseností a nových informácií. Dvaja zástupcovia  z našej školy sa dokonca dostali až na konferenciu o ľudských právach v Budapešti.

ambasadorska škola

ambasadorska škola

ambasadorska škola

ambasadorska škola


Volejbalový turnaj v Partizánskom

Naša AS EP sa v spolupráci s MPMP podieľala na organizácii mestského volejbalového turnaja.
To, že sme nielen dobrí organizátori, ale aj športovci, sme dokázali priamo na ihrisku.

ambasadorska škola


Vianočný bazár

Ako ambasádori sme nazaháľali a zúčastnili sme sa charitatívneho vianočného bazára. Výťažok z predaja bol určený na pomoc deťom na Madagaskare.
Náš stánok obsahoval nami vlastnoručne vytvorené produkty, konkrétne voňavé mydielka, peny do kúpeľa a s láskou pečené levanduľové sušienky.
Úspešne sme predali všetky výrobky a Madagaskar tak podporili peknou sumou.
V uponáhľanom predvianočnom čase sme si taktiež spoločne užili sviatočnú atmosféru v európskom duchu.

ambasadorska škola

ambasadorska škola

ambasadorska škola


Vianočný stromček Ambasádorskej školy EP

Učebňa občianskej náuky je celá v európskom duchu. Rozhodli sme sa, že aj Vianoce sa na našej škole budú niesť medzinárodne, a preto sme vyzdobili stromček vo farbách EÚ. Celá trieda bola žlto-modrá.

ambasadorska škola ambasadorska škola


Konferencia Child friendly digital society

Naši dvaja študenti z Ambasádorskej školy (Ariela, Dominik) sa dostali na Konferenciu child friendly digital society do Budapešti. Spoločne s ostatnými účastníkmi riešili problémy, ktoré trápia  krajiny Vyšehradskej štvorky. Štvordňový pobyt v mládežníckom centre bol spolufinancovaný Radou Európy. Naša prezentácia slovenskej stratégie zaujala aj zahraničných politikov, ktorí ju zhodnotili veľmi pozitívne.


Prezentačný večer

Naši ambasádori v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct v Trenčíne pripravili aktivity na prezentačný večer Gymnázia v Partizánskom. Naším cieľom bolo sprostredkovať informácie o Európskej únii a nielen deťom, ale aj ich rodičom. Deti sme pomocou zábavných a interaktívnych hier naučili niečo nové o EÚ, s dospelými sme diskutovali o tom, čo pre nás členstvo v EÚ znamená a o možnosti prejaviť svoju občiansku zodpovednosť prostredníctvom účasti na voľbách. Tešili sme sa veľkému záujmu.


Partnerské učenie o Európskej únii

Ako Ambasádorská škola sme zorganizovali projekt, kde sme sa rozdelili do dvojíc a každá dvojica odučila hodinu občianskej náuky. Témou tejto hodiny bola Európska únia. Najskôr sme si to vyskúšali v našom gymnáziu  a potom sme sa vybrali na ďalšie školy v okrese  (ZŠ na Malinovského ulici, ZŠ Rudolfa Jašíka, ZŠ Veľké Uherce, ZŠ Radovana Kaufmana a ZŠ Žabokreky nad Nitrou). Zisťovali sme, čo všetko detí už o Európskej únii vedia, a ich vedomosti sme sa snažili rozšíriť. Najšikovnejších sme odmenili.

ambasadorska škola

ambasadorska škola

ambasadorska škola


Deň Európy

9. máj nám priniesol ďalšiu skvelú akciu. Už v pondelok 7. mája sme urobili pre celú školu rozhlasovú reláciu ku Dňu Európy a v jej závere sme vyzvali všetkých, aby si tento deň pripomenuli a obliekli sa do farieb vlajky EÚ, teda do modrej a žltej. Motiváciou bola aj sladká odmena pre „najeurópskejšiu“ triedu.
V stredu nás čakalo príjemné prekvapenie, pretože hrdých Európanov bola plná škola! Žlto-modré oblečenie mali nielen žiaci, ale aj pani profesorky a páni profesori.
Členovia Ambasádorskej školy EP každú triedu odfotografovali a rozhodli, že tou naj-  triedou bola 1. D, hneď za ňou 5. D a trojicu najlepších doplnila 2. A. No a na záver  už bolo treba len rozkrájať tortu a pustiť sa s chuťou do maškrtenia.

ambasadorska škola

ambasadorska škola


Beseda o fungovaní Európskej únie

Študenti druhého ročníka dostali možnosť zamyslieť sa s Kamilou Mekýšovou, študentkou Karlovej univerzity v Prahe a Visegrád School of Political Science, nad niekoľkými problémami, spoločne hľadali odpovede, diskutovali:
1. Čo je EÚ, ako a prečo vznikla?
2. Čo pre nás robí EÚ?
3. Kto a kde rozhoduje?
4. Mýty a fakty
5. Slovensko a EÚ
6. Partizánske a EÚ

ambasadorska škola


Čo vieš o Európskej únii?

Niekto by si možno myslel, že žiaci 1. – 4. ročníka osemročného štúdia (príma – kvarta) toho o Európskej únii ešte veľa nevedia. Oni však dokázali, že to nie je pravda, a v skupinách spracovali projekty o jednotlivých krajinách EÚ. Pri ich prezentácii sme sa dozvedeli aj množstvo zaujímavostí. Jeden štát im však zo zoznamu vypadol. Ktorý? Bol to zámer alebo náhoda? Odpovede záujemcovia nájdu v učebni občianskej náuky.

ambasadorska škola


Čo pre nás robí Európska únia?

Žiaci IV. D sa tiež zamýšľali nad otázkou, či je pre našu republiku prínosom členstvo v Európskej únii. Neuspokojili sa len s teóriou, ale spolu so svojimi rodičmi hľadali odpovede v obciach, v ktorých bývajú. Zistili, že nebyť eurofondov, mnohé z nich by vyzerali trochu inak, mnohé by v nich chýbalo.

ambasadorska škola

ambasadorska škola


Som Slovák aj Európan

Žiaci I. D a II. D sa zamýšľali nad vzťahom človeka ku krajine, kde sa narodil, v ktorej sú jeho korene, a k spoločenstvu, ktoré združuje niektoré európske štáty. Formu si zvolili menej tradičnú, ale primeranú veku – literárnu a výtvarnú. Vo svojich prácach deklarovali hrdosť na to, že sú Slováci, ale i na to, že sú občania Európskej únie

ambasadorska škola

ambasadorska školaFotogaléria