Stravovanie

Žiaci Gymnázia Partizánske majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu Partizánske. Školská jedáleň sa pri zostavovaní jedálnych lístkov riadi metodickými príručkami pre školské stravovanie a jedlá sú normované podľa vekových skupín stravníkov vydaných v Materiálno-spotrebných normách Ministerstvom školstva. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed vydaný v primeranom čase a príprava obedov musí spĺňať prísne hygienické normy. Takmer každý deň počas školského roka, si majú stravníci možnosť vybrať si z dvoch druhov jedál.

Prihlasovanie na obedy je onine cez www.strava.cz, číslo našej jedálne 9258 alebo cez terminál v priestoroch jedálne. Prihlasovanie a odhlasovanie obedov je do 10,00 h. na nasledujúci deň. V piatok do 10,00 h. na pondelok.

Výdaj je na základe čipov na dochádzku.

Tešíme sa na Vašu návštevu Školskej Jedálne Strednej odbornej školy a prajeme Vám dobrú chuť!

Ceny stravného pre jednotlivé skupiny stravníkov nájdete v príslušnej prihláške.

Anetta Divékyová
vedúca školskej jedálne


Zmena ceny obeda k 1.2.2024

Žiaci 15-19 roční

  • 2,57€ / 1obed,
  • zálohová platba hradená rodičom za 20 dní - 51,40€.

Žiaci  15-19 roční, bezlepková strava

  • 2,87€/ 1 obed,
  • zálohová platba hradená rodičom za 20 dní - 57,40€.


Žiaci 11-15 roční

  • 2,37€/ 1obed,
  • zálohová platba hradená rodičom za 20 dní - 47,40€.
  • žiak poberajúci dotáciu pri začatí stravovania hradí 1. zálohovú platbu za 20 dní - 47,40€. Nasledujúce mesiace 1,40€.
  • Žiaci, ktorí nie sú v škole aspoň 1 vyučovaciu hodinu a majú prihlásený obed nemajú nárok na dotáciu. Podmienkou dotácie je účasť aspoň na 1 vyučovacej hodine a odobratý obed v ŠJ.
  • Žiaci, ktorí sú v škole, majú objednaný obed a nevyzdvihnú si ho v školskej jedálni tiež nemajú nárok na dotáciu.

Objednávací systém v ŠJ je nastavený tak, že dieťa musí mať konto, aby sa mu dal obed objednať. Pokiaľ si zálohu počas 1. polroka dochádzkou a neodobratím obeda v ŠJ minul a nedá sa mu obedy objednávať, odporúčam uhradiť zálohovú platbu na jeden mesiac.


 

Dokumenty na stiahnutie