Deň otvorených dverí

pvg 2024

Premýšľaš o strednej škole? Zvoľ si Gymnázium Partizánske

Študenti Gymnázia Partizánske sa spolu so svojimi pedagógmi každoročne tešia na príležitosť privítať v priestoroch školy budúcich záujemcov o štúdium, či už deviatakov alebo piatakov a ich rodičov.

Kedy?

Stretneme sa v piatok 1. marca 2024 od 16.00 do 19:00 v priestoroch našej školy.

Predstavíme Vám školu, jej priestory a život v nej. Navštíviť budete môcť učebne  humanitných predmetov (dejepisu, geografie, občianskej náuky), prírodovedných predmetov (matematiky, chémie, biológie, fyziky a informatiky), nebudú chýbať jazyky (slovenčina, angličtina, nemčina a francúzština). Samozrejme, neobídeme ani telocvičňu. Okrem toho všetkého pre Vás pripravujeme ukážky prijímacích testov, možnosť prihlásiť sa na prípravné kurzy. A ukážeme Vám, kam môžete v rámci programu Erazmus+ vycestovať už v budúcom roku ako náš žiak.

Ak budete mať záujem, sprevádzať Vás budú naši študenti. Pozývame Vás a Vašich rodičov pozrieť sa, čo robí Gymnázium Partizánske zaujímavým a podnetným miestom.