O škole

Gymnázium Partizánske

Gymnázium Partizánske je školou poskytujúcou úplné stredné vzdelanie. Škola bola založená v roku 1953 ako Jedenásťročná škola, ktorej 3 najvyššie ročníky sa v roku 1963 pretransformovali na Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu (SVŠ), kde štúdium teda trvalo 3 roky.

Od roku 1969 existovali súbežne SVŠ a 4-ročné Gymnázium. Od roku 1973 už bola len 4-ročná forma štúdia. Od roku 1992 pribudla 8-ročná forma štúdia. V rokoch 1994 – 2001 bola súčasťou školy aj Obchodná akadémia.

V tomto školskom roku má Gymnázium Partizánske 396 žiakov, z toho 127 v 8-ročnom štúdiu. V čase najväčšieho rozmachu mala škola 20 tried a cez 600 žiakov. V tomto školskom roku máme 8 tried 4-ročného Gymnázia a 8 tried 8-ročného Gymnázia. V budove školy je 15 kmeňových učební, 17 odborných učební a 3 laboratóriá. Škola má 29 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov.

stará budova gymnázia

Škola bola budovaná v niekoľkých etapách. Najskôr ako prístavba Jedenásťročnej školy, od roku 1983 sa začalo vyučovať v novovybudovanej časti pre odborné učebne a v roku 1993 bola dokončená telocvičňa školy.

Gymnázium má dlhodobú spoluprácu s Gymnáziom v Zlíne v ČR.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31