KLŠ - Splav Malého Dunaja

Druháci štvorročného štúdia prežili týždeň na hladine Malého Dunaja a zašportovali si na Termálnom kúpalisku v Topoľníkoch