Školský poriadok

Nový školský poriadok bol schválený pedagogickou radou je platný od 13. septembra 2023.


Dokumenty na stiahnutie