Záujmové krúžky

aktualizované 4.9.2023

Učitelia Gymnázia si už tradične pripravili pre študentov záujmové krúžky (zoznam pod textom), z ktorých si môžu zvoliť tú svoju šálku kávy. Bližšie informácie o jednotlivých krúžkoch poskytnú vyučujúci daného krúžku. Veríme, že každý si bude vedieť vybrať.

Krúžok
- miesto
- termín
krúžok vedie
1.
 
 
Atletika
- telocvičňa
- 15:30, podľa dohody so žiakmi
Seidlová
 
 
2.
 
 
Bedminton
- telocvičňa
- 14:00, podľa dohody so žiakmi
Hlavačka
 
 
3.
 
 
Botanický
- zimná záhrada
- 13:30, podľa dohody so žiakmi
Ivanka
 
 
4.
 
 
Cvičenia zo SJL (maturanti)
- OU SJL
- 13:45, utorok

Bartlová
 
 

5.
 
 
Dejepis pre maturantov
- OU DEJ
- 07:00, pondelok
Duchovičová
 
 
6.
 
 
Enjoy English
- OU ANJ 1
- 14:00, streda
Galiovská
 
 
7.
 
 
Florbalový
- Telocvičňa
- 13:30, podľa dohody so žiakmi
Ivanka
 
 
8.
 
 
Chemické výpočty a príprava na VŠ
- OU CHE
- 13:30, podľa dohody so žiakmi
Vyskočilová
 
 
9. Joga pre začiatoč. a mierne pokročilých
- Malá telocvičňa
- 14:00, piatok

Nyitraiová
 
 

10.
 
 
Konverzácie v nemeckom jazyku
- OU NEJ 1
- 13:30, podľa dohody so žiakmi
Laluhová
 
 
11.
 
 
Matematické súťaže
- OU MAT 2
- 13:45, streda
Zollerová
 
 
12.
 
 
Matematické súťaže
- trieda V.D
- 14:00, štvrtok
Hojčková
 
 
13.
 
 
Matematický
- OU MAT 1
- 13:45, podľa dohody so žiakmi
Janikovičová
 
 
14.
 
 
Mediálny
- OU FYZ
- 14:00, podľa dohody so žiakmi
Znášik
 
 
15.
 
 
Písanie záverečných prác
- LAB BIO
- 14:00, utorok
Chalitovič
 
 
16.
 
 
Príprava na MS zo SJL
- Trieda V.D
- 13:30, podľa dohody so žiakmi
Fedorová
 
 
17.
 
 
Príprava na MS, T9
- OU MAT 2
- 13:45, pondelok
Zollerová
 
 
18.
 
 
Programovanie robotov a 3D tlač (1-4. roč. 8G)
- OU INF 3
- 14:00, streda
Ergang
 
 
19.
 
 
Riešenie fyzikálnych úloh
- OU FYZ
- 14:00, streda
Štetiar
 
 
20.
 
 
Školská florbalová liga
- Telocvičňa
- 15:00, utorok
Znášik
 
 
21.
 
 
Taliančina
- Relax
- 13:30, podľa dohody so žiakmi
Kmec
 
 
22.
 
 
Volejbal
- Telocvičňa
- 14:00, podľa dohody so žikmi
Hulla