Mobilita - Francúzsko 2

Meno a priezvisko účastníka: Eva Trojanová    
Dátum absolvovania mobility: 12. – 16.6. 2023
Názov kurzu + vzdelávacia inštitúcia:    Accent Francais – Cours Intensif de langue francaise


Stručný popis kurzu (ciele, charakteristika aktivít)
Intenzívny týždňový kurz francúzštiny na úrovni A1, ktorý pozostáva z piatich štvorhodinových blokov a ďalších troch dvojhodinových blokov. Cieľom kurzu je vyučovanie francúzskeho jazyka na požadovanej úrovni so zameraním na slovnú zásobu, gramatiku, ale najmä na jeho praktické používanie. Kurzy sú vyučované v malých skupinách s výrazným individuálnym prístupom. Vyučujúci využívajú moderné technológie a komunikatívny prístup k vyučovaniu.

Osobné skúsenosti

 1. Prečo ste si vybrali práve tento kurz?
  Tento kurz som si zvolila preto, aby som si rozšírila svoje jazykové znalosti. Francúzština je mi blízka aj z kultúrneho a historického, ako aj literárneho hľadiska. Navyše sa začína vyučovať v našej škole, takže po ďalšom štúdiu by som mohla eventuálne vykonávať aspoň provizórne zastupovanie. Okrem toho je pre mňa ako pre vyučujúcu angličtiny ďalší jazyk veľkým prínosom.
   
 2. Splnil kurz vaše očakávania?
  Kurz moje očakávania splnil, dostala som sa do pozície študenta – začiatočníka a okrem jazykových zručností bol veľmi prínosný aj pre moju schopnosť vcítiť sa do pozície študentov, pre ktorých je akvizícia jazyka problematická.
   
 3. Aké nové skúsenosti / kompetencie ste vďaka kurzu získali?
  V kurze som sa naučila používať základné francúzske frázy, rozprávať o sebe, klásť otázky a odpovedať na ne. Zároveň som mala možnosť odpozorovať aj moderné metódy používané v jazykových školách.
   
 4. Odporučili by ste tento kurz ďalším kolegom? Ak áno, akým?
  Tento kurz by som určite odporučila kolegom, ktorí majú záujem začať sa učiť francúzsky a chcú tak urobiť v intenzívne a vo francúzskom prostredí. Pridanou hodnotou je zoznámenie sa s francúzskou kuchyňou, kultúrou a životným štýlom.
   
 5. Čo vás najviac prekvapilo / potešilo?
  Okrem samotného kurzu musím vyzdvihnúť dve veci; tou prvou sú popoludňajšie aktivity organizované jazykovou školou (prehliadka mesta, návšteva múzea), ktoré prebiehali vo francúzštine a ešte prehĺbili získavanie jazykových zručností. Ale za najväčšie plus celého kurzu jednoznačne považujem možnosť bývať vo francúzskej rodine. Napriek tomu, že pohodlie sa nevyrovnalo prípadnému pohodliu v hoteli, možnosť byť v dennodennom kontakte s Francúzmi, komunikovať s nimi počas večere, bola skutočne na nezaplatenie.
  Počas jedného týždňa sa moje porozumenie a produkcia zvýšili exponenciálne.
   
 6. Akým spôsobom dokážete využiť skúsenosti získané na tomto kurze vo svojej pedagogickej praxi?
  Skúsenosti z tohto kurzu viem vo svojej praxi využiť vo viacerých aspektoch, napríklad po osobnostnej stránke v empatii prejavovanej voči žiakom, vo vytváraní paralel medzi cudzími jazykmi či pri vyučovaní francúzskej literatúry. Navyše som hlboko presvedčená, že každý učiteľ by mal využívať všetky príležitosti, ako rozširovať svoje obzory a zvyšovať svoje vzdelanie.
   
 7. Ako by ste stručne, vlastnými slovami popísali svoju skúsenosť z kurzu?
  Počas absolvovania tohto kurzu som vyšla ďaleko za hranice svojej komfortnej zóny, čo bolo pre mňa nesmierne prospešné po ľudskej stránke, získala som obrovskú chuť pokračovať v učení sa francúzštiny aj v budúcnosti a spoznala som krajinu, ktorej kultúra je jednou z najstarších a najhodnotnejších v Európe. Táto skúsenosť bola fantastická.Erazmus+


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31