Študentská latka

19. ročník pretekov v skoku do výšky absolvovalo 82 súťažiacich