Mobilita - Chorvátsko

Meno a priezvisko účastníka: Eva Vyskočilová    
Dátum absolvovania mobility:  24. – 28.7.2023
Názov kurzu + vzdelávacia inštitúcia:    Speak English Confidently with the Callan Method + Teacher Academy, Mike Tripala 10, Split

Stručný popis kurzu (ciele, charakteristika aktivít)   
Veľmi intenzívny kurz Speak English Confidently with the Callan Method  na úrovni A1, pozostával z piatich 4,5 hodinových blokov. Cieľom kurzu bolo učenie sa jazyka na požadovanej úrovni so zameraním na gramatiku, cvičenia na opytovacie, otázky, hry, Past Simple vs Present Perfekt, spoznávanie kultúry a mesta Split. Kurz sa realizoval v malej skupinke 7 ľudí a učiteľa. Učitelia boli 4 a pravidelne sa striedali. Ich prístup bol veľmi profesionálny, empatický.

Osobné skúsenosti

 1. Prečo ste si vybrali práve tento kurz?
  Tento kurz som si zvolila preto, lebo som sa chcela začať učiť anglický jazyk. Bez znalostí jazykov nie je možné získavať informácie , ktoré sú v cudzích jazykoch. Callanovu metódu som si zvolila po konzultácii s vyučujúcimi anglického jazyka. Znalosť anglického jazyka, pre mňa ako vyučujúci chémie je veľmi dôležitá.
   
 2. Splnil kurz vaše očakávania?
  Kurz moje očakávania splnil, dostala som sa do pozície študenta – začiatočníka a okrem jazykových zručností bol veľmi prínosný aj pre moju schopnosť vcítiť sa do pozície študentov, pre ktorých je učenie sa jazyka problematická.
   
 3. Aké nové skúsenosti / kompetencie ste vďaka kurzu získali?
  V kurze som sa naučila používať základné anglické frázy, rozprávať o sebe, klásť otázky a odpovedať na ne. Zároveň som spoznala bližšie postup výuky jazyka Callanovou metódou.
   
 4. Odporučili by ste tento kurz ďalším kolegom? Ak áno, akým?
  Tento kurz by som určite odporučila kolegom, ktorí majú záujem začať sa učiť anglicky a chcú tak urobiť  intenzívne. Pridanou hodnotou je zoznámenie sa s ľuďmi iných národností, z iných pracovných pozícií v školstve.
   
 5. Čo vás najviac prekvapilo / potešilo?
  Okrem samotného kurzu to bolo zoznámenie sa s ľuďmi z iných krajín, poznanie ich zvyklostí, ich života. Ďalej som zvládla používanie aplikácií v mobile, ktoré som moc nepoužívala. Spoznala som krásu krajiny – Chorvátka a Splitu, kde tento kurz prebiehal. Potešila som sa ročnému prístupu k elektronickým učebniciam.
   
 6. Akým spôsobom dokážete využiť skúsenosti získané na tomto kurze vo svojej pedagogickej praxi?
  Skúsenosti z tohto kurzu viem vo svojej praxi využiť, napríklad po osobnostnej stránke v empatii prejavovanej voči žiakom. Navyše som na 100% presvedčená, že každý učiteľ by mal využívať všetky príležitosti, ako rozširovať svoje obzory a zvyšovať svoje vzdelanie a vyjsť zo svojej komfortnej zóny a zo svojich stereotypov.
   
 7. Ako by ste stručne, vlastnými slovami popísali svoju skúsenosť z kurzu?   
  ...?... či pri vyučovaní francúzskej literatúry. Navyše som hlboko presvedčená, že každý učiteľ by mal využívať všetky príležitosti, ako rozširovať svoje obzory a zvyšovať svoje vzdelanie.
   
 8. Ako by ste stručne, vlastnými slovami popísali svoju skúsenosť z kurzu?    
  Počas absolvovania tohto kurzu som vyšla ďaleko za hranice svojej komfortnej zóny, čo bolo pre mňa nesmierne prospešné po ľudskej stránke, získala som obrovskú chuť pokračovať v učení sa angličtiny, nemčiny aj v budúcnosti a spoznala som krajinu. Táto skúsenosť bola fantastická a rada by som si ju zopakovala

Erazmus+


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31