§ 9 odsek 9

Predmet Predpokladaná hodnota zákazky v € Spôsob obstarania Zverejnené dňa
Pracovník pre verejné obstarávanie 4 760 € Prieskum trhu 27.2.2014