Kde hľadať informácie?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Partizánske

Komplexná psychologická, špeciálnopedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Adresa:       Februárová 153/3, 95801 Partizánske
E-mail:        cpppappe@gmail.com
Webstránka: www.cpppappartizanske.sk
Telefón:       038/7491922, 0948402701


 

IPčko - Internetová poradňa pre mladých ľudí

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí. Psychologická pomoc nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.  Webstránka: www.ipcko.sk


 

Eduworld - portál o vzdelávaní

Popularizácia myšlienku, že na vzdelávaní a výchove záleží. Každodenné vzdelávanie učiteľov, rodičov i študentov o tom, čo znamená moderné vzdelávanie a zodpovedná výchova. Hľadanie inšpiratívnych príkladov doma i v zahraničí pre posúvanie posúvali budúcnosti tejto krajiny správnym smerom.
Webstránka: www.eduworld.sk


ISTP - Internetový sprievodca trhom práce

Komplexný portál venovaný trhu práce v SR. Informácie určené tiež žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom. Dozvedia sa, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch SR také vzdelanie poskytujú a tiež poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry.
Webstránka: www.istp.sk


PortalVS.sk - portál vysokých škôl

Zoznam slovenských vysokých škôl podľa zamerania odborov, lokality a pod. 35 vysokých škôl a 115 fakúlt na jednom mieste.

Webstránka: www.portalvs.sk


Kam po strednej - časopis pre stredoškolákov

Praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov

webstránka: https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/


Národné porovnávacie skúšky

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatkách vysokých škôl na Slovensku aj v Českej republike. Na stránke nájdte prehľad fakúlt, ktoré robia SCIO testy, termíny, ukážky testov a ďalšie užitočné informácie.

Ako na VŠ - časopis pre stredoškolákov - newsletter pre maturantov, obsahuje aj informácie ohľadom online formy Národných porovnávacích skúšok. Webstránka: www.scio.sk/nps/ako-na-vs.asp

Fakulty s národnými porovnávacími skúškami. Webstránka: https://www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp


Zmudri.sk

nezisková online platforma pre mladých ľudí prináša overené informácie na témy, ktoré sa ti v bežnom živote zídu, praktické tipy a rady, ako bez problémov plávať v dospeláckom svete. Kurzy na dôležité témy ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších.

Webstránka: www.zmudri.sk


iedu.sk

informácie rezortu školstva užitočné pre školy, žiakov, študentov, učiteľov resp. iných používateľov, ktorí sú zapojení v realizovaných projektoch.

webstránka: www.iedu.sk


Elektronická prihláška na vysokú školu

Jednoduché vyplňovanie prihlášok v počítači i v mobile, ľahké preklopenie známok z elektronickej žiackej knižky a odoslanie prihlášok na viaceré vysoké školy naraz.

Webstránka: www.prihlaskavs.sk


Vysoké školy v Českej republike

Zvažuješ štúdium na vysokej škole v Českej republike? Zisti čo a kde sa dá študovať. Prehľad o viac ako 200 vysokých škôl

Webstránka: www.vysokeskoly.cz