Stravovanie

Žiaci 11- až 15-roční budú za 1 obed platiť 1,23 €, mesačná záloha na odber stravy je
24,60 €. 

Žiaci 15- až 19-roční budú za 1 obed platiť 1,33 €, mesačná záloha na odber stravy je
26,60€.

Bezlepková strava:
Je možnosť odoberať aj bezlepkovú stravu, ale žiak musí doložiť potvrdenie od
lekára - špecialistu.

Žiaci 11- až 15-roční budú za obed platiť 1,48 €, mesačná záloha na odber stravy je 29,60 €.
Žiaci 15- až 19-roční budú za obed platiť 1,60€, mesačná záloha na odber stravy je 32,00 €.

Upozorňujeme rodičov žiakov, aby počas choroby žiakov odhlasovali zo stravy,
žiaci nemajú nárok na obed. Rodič platí len surovinové náklady, réžie za žiakov hradí zriaďovateľ (TSK).

Zápisné lístky

  • normálna strava
  • bezlepková diéta

Rodičia detí prvých ročníkov si môžu vytlačiť zápisný lístok, vyplniť ho, podpísať a preskenovaný zaslať na email: anetta.divekyova@spspart.sk

Až po doručení zápisného lístka uhradia platbu za stravu. Na zápisnom lístku sú dve sumy: 
1,33 €/obed pre vekovú kategóriu 15-19 roční,
1,23 €/obed pre vekovú kategóriu 11-15 roční.

Školská jedáleň sa pri zostavovaní jedálnych lístkov riadi metodickými príručkami pre školské stravovanie a jedlá sú normované podľa vekových skupín stravníkov vydaných v Materiálno-spotrebných normách Ministerstvom školstva. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed vydaný v primeranom čase a príprava obedov musí spĺňať prísne hygienické normy.   

Prihlasovanie na obedy bude len cez www.strava.cz, číslo našej jedálne 9258.
Prihlasovanie a odhlasovanie obedov je do 10,00 h. na nasledujúci deň. V piatok do
10,00 h. na pondelok.

Výdaj bude na základe čípov na dochádzku, ale až po 7.9., o čom vás budeme informovať

Tešíme sa na Vašu návštevu Školskej Jedálne Strednej odbornej školy a prajeme Vám dobrú chuť!


Anetta Divékyová
vedúca školskej jedálne

Žiaci Gymnázia majú možnosť stravovať sa v jedálni Spojenej školy. Pri prihlásení použite číslo zariadenia: 9258.

Dokumenty na stiahnutie