Stravovanie

Žiaci Gymnázia Partizánske majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu Partizánske. Školská jedáleň sa pri zostavovaní jedálnych lístkov riadi metodickými príručkami pre školské stravovanie a jedlá sú normované podľa vekových skupín stravníkov vydaných v Materiálno-spotrebných normách Ministerstvom školstva. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed vydaný v primeranom čase a príprava obedov musí spĺňať prísne hygienické normy. Takmer každý deň počas školského roka, si majú stravníci možnosť vybrať si z dvoch druhov jedál.

Prihlasovanie na obedy je onine cez www.strava.cz, číslo našej jedálne 9258 alebo cez terminál v priestoroch jedálne. Prihlasovanie a odhlasovanie obedov je do 10,00 h. na nasledujúci deň. V piatok do 10,00 h. na pondelok.

Výdaj je na základe čipov na dochádzku.

Tešíme sa na Vašu návštevu Školskej Jedálne Strednej odbornej školy a prajeme Vám dobrú chuť!

Ceny stravného pre jednotlivé skupiny stravníkov nájdete v príslušnej prihláške.

Anetta Divékyová
vedúca školskej jedálne

Dokumenty na stiahnutie