Stravovanie

Zmeny výšky stravného od 1. februára 2023
zverejnené: 26.1.2023

Školská jedáleň pri SOŠ J.A. Baťu oznamuje, že po zmene finančného pásma na nákup potravín a po prepočitaní nákladov na obed sa od 1.2.2023 mení cena obeda pre žiakov.

Prosíme rodičov, aby si mesačné zálohy  na stravu navýšili takto:
žiaci 11-15 roční - 43,80 € (cena obeda 2,19€ x 20 pracovných dní)
žiaci 15-19 roční - 47,80 € (cena obeda 2,39€ x 20 pracovných dní)

Bezlepková strava:
žiaci 11-15 roční - 49,80€ (cena obeda 2,49€ x 20 pracovných dní)
žiaci 15-19 roční - 53,80€ (cena obeda 2,69€ x 20 pracovných dní)

Anetta Divékyová
vedúca školskej jedálne


Zmeny výšky stravného
zverejnené: 29.9.2022

Školská jedáleň pri SOŠ J.A. Baťu oznamuje, že po prepočitaní nákladov na obed sme nutení od 1.10.2022 zvýšiť cenu obeda pre žiakov. Prosíme rodičov, aby si mesačné zálohy  na stravu navýšili takto:

žiaci 11-15 roční - 41,80 €
žiaci 15-19 roční - 44,00 €

Bezlepková strava:
žiaci 11-15 roční - 47,00€
žiaci 15-19 roční - 49,60€

Ďakujem za porozumenie.

Anetta Divékyová
vedúca školskej jedálne


Školská jedáleň SOŠ opäť v prevádzke
zverejnené: 24.8.2022


Školská jedáleň SOŠ Jána Antonína Baťu na Námestí SNP je opäť v prevádzke od 5.9.2022, preto zverejňujeme postup pri prihlasovaní stravníka.

 1. Rodič prinesie vypisaný a podpisaný zápisný lístok do kancelárie vedúcej ŠJ
  na SNP 5. Lístok je k dispozícii na stiahnutie na konci tento stránky.
 2. Po zaregistrovaní dieťaťa do stravovacieho systému rodič uhradí platbu za
  stravu na účet školskej jedálne.
 3. Zápisný lístok na začiatku školského roka prinášajú všetci žiaci, ktorí majú
  záujem sa v danom školskom roku stravovať. Aj tí čo sa už stravovali.
 4. Žiaci prvých ročníkov si musia prinieť čip na dochádzku (ISIC kartu) k
  evidencii do systému. Číp im bude slúžiť pri objednávaní a výdaji stravy v školskej jedálni.
 5. Informácie a pokyny sú na zápisnom lístku.

Nové zápisné lístky
zverejnené: 23.6.2022

Školská jedáleň pri SOŠ zverejňuje nové zápisné lístky pre prihlásenie odberu stravy a tiež žiadosť na vrátenie preplatkov za neodobranú stravu. Túto žiadosť môžu podať rodičia / zákonní zástupcovia, pokiaľ sa dieťa prestane stravovať v školskej
jedálni v priebehu školského roka a chcú vrátiť preplatok. Všetky žiadosti nájdete v Dokumentoch na stiahnutie na konci stránky

Preplatky za školský rok 2021/2022 budú zaslané v mesiaci júl 2022 na účty
rodičov, ktoré uviedli v zápisnom lístku. Ak rodičia zmenili účet  je potrebné to nahlásiť vedúcej ŠJ osobne alebo telefonicky (038/7479138)


Bezlepková strava:

Je možnosť odoberať aj bezlepkovú stravu, ale žiak musí doložiť potvrdenie od
lekára - špecialistu.

Upozorňujeme rodičov žiakov, aby počas choroby žiakov odhlasovali zo stravy, žiaci nemajú nárok na obed. Rodič platí len surovinové náklady, réžie za žiakov hradí zriaďovateľ (TSK).

Zápisné lístky

 • normálna strava
 • bezlepková diéta

Rodičia detí prvých ročníkov si môžu vytlačiť zápisný lístok, vyplniť ho, podpísať a preskenovaný zaslať na email: anetta.divekyova@spspart.sk

Školská jedáleň sa pri zostavovaní jedálnych lístkov riadi metodickými príručkami pre školské stravovanie a jedlá sú normované podľa vekových skupín stravníkov vydaných v Materiálno-spotrebných normách Ministerstvom školstva. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed vydaný v primeranom čase a príprava obedov musí spĺňať prísne hygienické normy.   

Prihlasovanie na obedy bude len cez www.strava.cz, číslo našej jedálne 9258.
Prihlasovanie a odhlasovanie obedov je do 10,00 h. na nasledujúci deň. V piatok do
10,00 h. na pondelok.

Výdaj bude na základe čípov na dochádzku, ale až po 7.9., o čom vás budeme informovať

Tešíme sa na Vašu návštevu Školskej Jedálne Strednej odbornej školy a prajeme Vám dobrú chuť!


Anetta Divékyová
vedúca školskej jedálne

 
Žiaci Gymnázia majú možnosť stravovať sa v jedálni Spojenej školy. Pri prihlásení použite číslo zariadenia: 9258.

Dokumenty na stiahnutie