Besedy o Európskej únii

Napriek tomu, že SR predsedala do 1. 1. 2017 Rade EÚ, v školách sa táto problematika na hodinách spomínala len okrajovo. Uvítali sme preto možnosť pozvať si do našej školy odborníkov na Európsku úniu, aby s nimi mohli naši žiaci besedovať a získať tak širší prehľad.

Ako prvý sa so so študentmi 3.A, 3.C a maturantmi, ktorí navštevujú SVS, vo štvrtok   10.11. 2016 stretol pána Struhár z Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Témou bolo fungovanie európskych inštitúcií a náš hosť zaujal všetkých pútavým výkladom, pohotovými odpoveďami, názornými príkladmi. Tu sú názory niektorých študentov:

Petra: "Páčila sa mi možnosť získania informácií o reálnom fungovaní EÚ. Prednášajúci poukázal na jej pozitívne i negatívne stránky. Myslím si, že nám to pomohlo uvedomiť si, že EÚ nie je inštitúcia, v ktorej nám vytvárajú zákony, ale inštitúcia, v ktorej si zákony vytvárame sami."

Diana: "Náš hosť veľmi príťažlivým a jednoduchým spôsobom priblížil inštitúcie EÚ, o ktorých mnohí ( a nielen mladí) majú skreslený obraz. Oboznámil nás s témou kritickým a objektívnym spôsobom, čo je potrebné hlavne z dôvodu, že sa nás to týka. Veď my sme tí, ktorí niečo môžu meniť. Napríklad vo voľbách do EP, a na to potrebujeme mať aspoň všeobecný prehľad."

Patrik: "Prednášajúci podal všetky informácie výbornou formou, ktorá sa hodila pre študentov, ktorí sa politike nevenujú, ale aj pre tých, ktorých zaujíma. Všetko bolo podané zrozumiteľne. Bolo zjavné, že nejde len o automatickú prípravu a prednes naučeného textu, ale o veľmi dobre premyslený reťazec názorov a myšlienok. Čo sa týka obsahu, vyzdvihol by som snahu o objektívnosť prednášky.  Nešlo len o jeden pohľad na danú vec, ani o snahu ovplyvniť naše názory o význame Európskej únie, ale o objasnenie celkového systému fungovania, či už sa to týka jednotlivých štátov alebo celého spoločenstva.“

beseda-pavol-struhar Mgr. Pavol Struhár, PhD. vysvetľuje našim žiakom rozširovanie EÚ

O niekoľko dní, 30. 11. 2016, sme besedovali s Veronikou Králikovou z Europe Direct v Trenčíne. Táto inštitúcia patrí do siete informačných centier o EÚ na Slovensku a organizuje pre mladých ľudí veľké množstvo akcií – besedy, súťaže, stretnutia s europoslancami.

V úvode porozprávali o súťaži Mladý Európan, ktorú tiež už niekoľko rokov organizujú centrá Europe Direct spolu so Zastúpením EK na Slovensku, Diana, Daniel a Juraj – tretiaci z našej školy a víťazi celoslovenského kola.

Potom sa už k slovu dostala pani Králiková. Porozprávala študentom z 2. B a maturantom o EÚ a jej inštitúciách, pridala základné fakty a najnovšie údaje, informovala prítomných o tom, čo všetko môžu využiť mladí ľudia v rámci rôznych programov EÚ.

Študentov zaujali aj jej vlastné zážitky zo štúdia v zahraničí, skúsenosti s programom Erasmus, a tak sa mám dve vyučovacie hodiny zdali málo na takúto rozsiahlu problematiku. Veríme však, že toto stretnutie nebolo posledné. A tu je tiež niekoľko postrehov:

Mirka: „Dozvedela som sa zaujímavé informácie, netušila som, koľko aktivít pre mladých ľudí vytvára EÚ. Som rada, že sme mali túto besedu a teraz už viem, kde si ďalšie informácie môžem nájsť.“

„Zaujala ma hlavne tá časť besedy, kde sa hovorilo o súťaži Mladý Európan. Rád by som sa do nej zapojil a vyskúšal si tak svoje vedomosti z dejepisu, geografie a občianskej náuky. Bolo fajn, že sme o nej hovorili so súťažným tímom, ale aj s organizátorkou z ED v Trenčíne.“

beseda-veronika-kralikova
Množstvo zaujímavých informácií o EÚ nám poskytla  Veronika Králiková, M.A.


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30