Pondelok ako každý iný?

10. január. Deň návratu do školy po Vianočných prázdninách, zároveň aj návrat po dlhšej pauze spojenej s dištančným vzdelávaním. Akosi sme si zvykli na stereotypy. Nenapadlo by nás myslieť si, že tento pondelok môže byť iný, akýkoľvek pondelok že by mohol byť iný; snáď zaujímavejší, podnetnejší?  Nikdy ale nehovor nikdy, učia nás. A bez pátosu môžeme tvrdiť, že je táto myšlienka pravdivá.

Škola má byť miestom, ktoré nás pripraví na život. Hľadáme cesty, spôsoby ako toto naplniť. Jedným z nich je možnosť sprostredkovať stretnutie s absolventami našej školy, ktorí môžu žiť aj v tom najvzdialenejšom kúte sveta, alebo najbližšej dedinke, ale srdcom a spomienkami sú spojení so školou. Ochotne zdieľajú svoje skúsenosti a príbehy s cieľom pomôcť mladším študentom, ktorí sa rozhodujú, kam budú smerovať svoje kroky po maturitách.       

V pondelok 10.1.2022 sme mali možnosť zúčastniť sa webinára s Alexandrou Košťálovou. Na Gymnáziu v Partizánskom maturovala v roku 2012. Podľa jej vlastných slov bola študentkou hľadajúcou sa, sprvoti výhradne rešpektujúcou názory rodičov. Prvotná voľba, kam budú smerovať jej kroky po skončení gymnázia bola teda medicína. Po namáhavej príprave na prijímacie pohovory na MUNI Brno je úspešne prijatá na štúdium medicíny. Zažíva úspechy, pády a 2,5 roka otvára svoje srdce a myseľ pre niečo iné, nové, napĺňajúce. Zisťuje, že medicína nie je to pravé. Má odvahu ísť a zmeniť. Nezlyháva, nachádza seba.  Pracuje, uvažuje, skúma možnosti. Voľba padla na štúdium špeciálnej pedagogiky. Zdá sa to, ako správne rozhodnutie. Začína študovať na MUNI, cestuje na Erasmus, navštevuje Portugalsko, zažíva situácie ako nikdy pred tým. Čelí výzvam a silnie. Aj v odhodlaní pracovať a  pomáhať deťom inak obdareným. Práca s hluchoslepými deťmi a autistami jej otvára ďalšie príležitosti sa vzdelávať. Nemecko, štúdium, práca. Návrat do Brna len kvôli absolvovaniu štátnic. Po návrate do Nemecka zisťuje mnohé- uzavretosť Nemcov je tak silná, ale ak sa k nim dostaneš, más priateľov na celý život. Život v zahraničí ju učí spoznávať seba, byť vďačnou a otvorenou príležitostiam.  Tie sú na dosah, aj vďaka súčasnej dobe internetu a sociálnych sietí. Stačí len chcieť a hľadať. Nevzdať sa a ak hľadáte, ponuky prídu aj samé. Znie to ako zázrak, alebo ako veta z americkej motivačnej príručky. Opak je pravda.

kostalova alexandra

Aktuálne Saška pôsobí v Dubaji. Pracuje na klinike pre autistické deti a venuje sa im, posúva ich hranice, a je šťastná, keď vidí pokrok. Puto, ktoré často vzniká je veľmi potrebné a prospešné pre obe strany. V práci používa princípy behaviorálnej psychológie a je hrdá na svoju univerzitu a rozpracovaný odbor špeciálnej pedagogiky na vysokej úrovni. Život v Dubaji nie je pozlátko, ktoré si možno mnohí z nás predstavia. Je to krajina, ktorá vo svojich multikultúrnych princípoch akceptuje rôznosť kultúr a vytvára príležitosti  sa dozvedieť aj o iných. Máva ťažké chvíle, strach, smútok, obavy. Pomáha jej viera v Boha, priatelia, rodina. Vzťahy.  Plán vrátiť sa na Slovensko v Saške postupne dozrieva. Vďačnosť za skúsenosti a príležitosti, ktoré ju posúvajú dopredu sú v nej silné a obohacujú aj jej okolie.  

kostalova alexandra

V závere môžeme skonštatovať, že netreba sa báť pádov a zdanlivých neúspechov. Vždy je cesta, po ktorej sa dá ísť. A ak na tej ceste stretneš ČLOVEKA, si šťastný. V prípade, ak by ste sa chceli so Saškou skontaktovať, oslovte pani Vyskočilovú. Veríme, že aj ďalšie stretnutia, ktoré pre Vás plánujeme Vám prinesú mnoho užitočného.