Namiesto prijímačiek SCIO testy

V stredu 6.4.2022 sme sa opäť stretli pri pokračovaní webinárov pre študentov a pedagógov nášho Gymnázia, tentokrát na tému Právo. Naším hosťom bola bývalá žiačka našej školy Petra Dobravská, ktorá nám sprostredkovala informácie ohľadom štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Žiakom ochotne odpovedala na ich otázky a svojim rozprávaním nás všetkých zaujala natoľko, že sa stretnutie natiahlo na jeden aj pol hodiny.

Petra Dobravská

Petra maturovala v štvorročnom gymnáziu v roku 2018. Počas štúdia sa Gymnáziu sa aktívne zapájala do školských i mimoškolských aktivít, od roku 2016 bola predsedníčkou žiackej školskej rady. Bavili ju jazyky. Absolvovala prípravu na CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) a podľa vlastných slov si nevie predstaviť lepšiu formu prípravy, pokiaľ človek nemá možnosť dlhodobejšieho žitia v zahraničí. Jazyk vie byť neskutočne rozmanitý, a preto sa ho netreba učiť s klapkami na očiach a ako za jedinú motiváciu nepovažovať písomku v škole, maturitu, certifikát alebo plánovaný výlet do zahraničia. Petre práve tá formálnejšia a pokročilejšia forma otvorila dvere do sveta príležitostí – rôznych medzinárodných programov, konferencií, letných škôl, stáží alebo Erazmu +, keďže anglický jazyk už nie je braný ako výhoda, ale ako podmienka. Voliteľné predmety v maturitnom ročníku (najmä matematika) Petre veľmi pomohli v procese prijímania na vysokú školu. Prijímacie skúšky boli v tomto prípade nahradené Národnými porovnávacími skúškami, tzv. Scio testami. Tie tvorili dva predmety a to Všeobecné študijné predpoklady a Základy spoločenských vied. Petra tieto testy subjektívne hodnotí ako náročné, nielen obsahovo ale najmä časovo.

Petra je aktuálne študentkou denného štúdia všeobecného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Štúdium práva je stále veľmi populárne a aj preto dostať sa na danú školu bolo podľa jej slov pomerne náročné. Štúdium v Prahe bol akýmsi kompromisom medzi túžbou študovať v zahraničí, no zároveň absolvovať štúdium, ktoré bude akceptovateľné a bez väčších problémov uznané pre výkon právnej praxe naspäť doma na Slovensku. V Prahe Petra veľmi rýchlo pochopila, že kariéra právnika síce začína niekde na univerzite, ale nemôže sa naplno a rýchlo rozvinúť bez relevantnej praxe už počas štúdia. Preto už ako študentka začala pracovať v advokátskej kancelárii a intenzívne tak kombinuje štúdium s prácou.

Petra Dobravská

Petra Dobravská

Počas webináru bolo z Petry cítiť vášeň a zanietenie pre to, čo študuje. Bola úprimne rada, že sa mohla so svojimi skúsenosťami, radami a postrehmi podeliť so žiakmi našej školy a sama navrhla, že ju môžu kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Preto, ak ste sa webináru nemohli zúčastniť a máte na Petru akúkoľvek otázku, nebojte sa jej napísať - petra.dobravska@gmail.com

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31