Jednoduché dostať sa, ťažšie udržať sa

2+ Nie, nie je to priemerná známka z testu, ani záťažový stupeň. Je to čas v hodinách, ktoré s našimi študentmi a pedagógmi strávil v marcový podvečer Bc. Michal Kopiar. Týmto sa webinár, ktorého bol hosťom, radí jednoznačne medzi najdlhšie. 

Michal Kopiarfoto: FB Michal Kopiar

Michal maturoval v osemročnom gymnáziu v roku 2018. Počas štúdia sa postupne hľadal a nachádzal, aby napokon podľahol čaru matematiky a fyziky. Predmety ho bavili, a hoci nebol extra talentovaný, nadaný, bavil sa, staval si drony, všeličo rozrábal a skladal a upravoval.  Počas stredoškolského štúdia strávil rok na študijnom pobyte v USA, čo považuje za úžasnú skúsenosť a rád by ju doprial každému, aj keď to nie je finančne jednoduché. Zažil iný systém štúdia, stal sa samostatnejším a pochopil, ako je fajn byť iniciatívnym a aktívnym v plnení si snov, dosahovaní cieľov. Voliteľné predmety v maturitnom ročníku (najmä seminár z matematiky) mu veľmi pomohli v začiatkoch na vysokej škole. Technické smery sú stále veľmi populárne, je pomerne jednoduché sa na štúdium dostať, dokonca často bez prijímacích pohovorov. Ťažšie je ale udržať sa a štúdium dokončiť.  

Michal je študentom denného štúdia Elektrotechnickej fakulty ČVUT Praha. Po bakalárskom štúdiu v odbore Kybernetika a robotika pokračuje inžinieskym štúdiom Elektroniky a komunikácií. Škola a štúdium mu prináša úžasné možnosti najmä v oblasti kreativity a inovácií. Takmer od začiatku štúdia sa zapája do univerzitných projektov a je súčasťou jediného študentského tímu, ktorý vyvíja elektrickú Formula eForce. Viackrát zdôrazňoval, že matematika a fyzika sú počas štúdia všadeprítomné a pri práci na projekte skôr či neskôr priamo využíva vedomosti získané pri štúdiu. Pomyslieť však na brigádu ako zdroj príjmov je prakticky nemožné najmä z časových dôvodov. Príprava na štúdium a projekty vyžadujú veľa času, ale na druhej strane absolventi odborov ako robotika a technika sú stále veľmi žiadaní.

webinar-kopiar

webinar-kopiar

Počas webináru bola z Michala cítiť vášeň k tomu, čo študuje, vďačnosť za to, čo dosiahol a príjemný spôsob ako o tom všetkom hovorí. Postupne sa rozprúdila živá diskusia, miestami pre našinca dosť nezrozumiteľná :-) 

V aktuálnej situácii sú stretnutia, ako to dnešné, plné nádeje a dobrých vyhliadok do budúcna. Ďakujeme!

zg, mz

Súvisiace odkazy: