Vzdelávání bez hranic

logo

Operačný program INTERREG V-A SK-CZ
Názov projektu Vzdelávání bez hranic
Registračné číslo projektu NFP304010U129
Partneri projektu Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť (CZ) a Gymnázium Partizánske (SK)
Predpokladaný dátum začiatku projektu 1.2.2020
Predpokladaný dátum ukončenia projektu 31.7.2021
Výška dorácie maximálne 169 930,19 €
Skutočnávýška dotácie je stanovená na základe preukázaných výdajov.
Hlavným cieľ projektu je Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Projekt je zameraný na kombináciu nasledujúcich aktivít:
- vzájomné výmenné stáže učiteľov aj žiakov
- tvorba webovej prezentácie