Barcelona 2019

Dve učiteľky Gymnázia Partizánske, letisko Viedeň, smer Barcelona, Španielsko.
Dovolenka?
Omyl!

Hoci sa to môže zdať zvláštne, do hlavnej metropoly autonómneho Katalánska sme sa vybrali za iným účelom, vzdelávať sa! Vďaka projektu „Inšpirovaní Európou,“ Erasmus+, sme využili možnosť zúčastniť sa kurzov pre učiteľov zameraných na používanie rôznych aplikácií vo vyučovaní a zvyšovanie profesijných kompetencií, so zameraním na nové vzdelávacie trendy.

Program Erasmus+, kľúčová akcia 1,  je zameraný na vzdelávanie a mobilitu jednotlivcov. Inými slovami, pedagógovia, školskí zamestnanci z celej Európy majú možnosť požiadať o grant, zvoliť si vzdelávanie a rozšíriť si profesijné kompetencie, ktoré potom vnesú do svojej praxe. Široká škála kurzov a krajín, kde sa jednotlivé mobility uskutočňujú, ponúka naozaj voľbu pre každého, kto sa zaujíma o vzdelávanie v rámci európskeho priestoru. Výuka v skupinách, ktoré tvoria učitelia z viacerých krajín Európy je ako stvorená na sebareflexiu, obohatenie sa navzájom a rozhodne prináša aj možnosť medzikultúrnej výmeny.

Sme vďačné za možnosť absolvovať veľmi inšpiratívne kurzy v Barcelone. Toto nádherné romantické mesto na pobreží Stredozemného mora si získalo naše srdcia od prvého okamihu. Barcelona je druhým najväčším španielskym mestom a siedmym najľudnatejším mestom v Európskej únii. Hoci má zhruba tri milióny obyvateľov, vládne tu kľud a pohoda. Kaviarničky lákajú na dobrú kávu, maškrty, španielske tapas (niečo drobné na zahryznutie), či limonády z čerstvého ovocia... Nikto sa nikam nenáhli, všetci majú čas posedieť s priateľmi, vychutnávať si život a nádherné slnečné počasie. Ba čo viac, celú atmosféru dotvárajú fascinujúce stavby, parky, záhrady, ohromné diela velikánov ako Gaudí, Picasso či Miró, ktoré vám doslova berú dych. Naozaj úžasné miesto na Zemi!

Z kurzov si odnášame mnoho nových cenných poznatkov a zručností. Týždeň v Barcelone bol krásny, i keď vyčerpávajúci, no nadovšetko obohacujúci - profesijne aj ľudsky. Z pedagógov sa na chvíľu stali žiaci, z kolegov spolužiaci. Výmena skúseností, nové poznatky, zručnosti, zážitky, nové priateľstvá, spomienky a presvedčenie, že poznávať, snažiť sa a hľadať cesty má obrovský význam nielen pre jednotlivca, ale aj pre komunitu, v ktorej žije a pracuje.

V našom projekte sa ďalej budeme snažiť o šírenie proeurópskych hodnôt, získaných skúseností a vedomostí medzi kolegov i študentom. Plánujeme preto na pôde našej školy zorganizovať metodický seminár  a otvorené hodiny pre kolegov z iných škôl. Veríme, že sa nám podarí odprezentovať to, čo sme sa v Barcelone naučili a obohatiť tak kolegov aj žiakov.   

PaedDr. Natália Peciarová, Mgr. Zuzana Galiovská


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria