Mobilita - Taliansko 1

Meno a priezvisko účastníka: Zuzana Galiovská     
Dátum absolvovania mobility:  17.-22.7.2023
Názov kurzu + vzdelávacia inštitúcia:    We are all special, inclusion in and outside of the class, Europass

Stručný popis kurzu (ciele, charakteristika aktivít):
Kurz bol zameraný na porozumenie dynamiky triedy, porozumenie well-beingu študentov, čo je dôležité pre úspech v učebnom procese a rolu rodiny. Kurz reflektoval aj prístup, ktorý učitelia môžu využiť v prevencii proti šikanovaniu, vyčleňovaniu alebo upozorňovanie na inakosť. Cieľom je pochopiť a vnímať odlišnosť ako príležitosť. Diskutovali sme aj o žiakoch so špeciálnymi potrebami, poruchami autistického spektra, ADHD a podobne.  Aktivity boli zamerané na prevenciu izolácie a rušivého správania, významný moment bolo vzájomné zdieľanie skúseností účastníkov.

Osobné skúsenosti

 1. Prečo ste si vybrali práve tento kurz?
  Kurz priamo súvisí s pozíciou výchovného poradcu, osobného záujmu o prehlbovanie vedomostí v tejto oblasti.
   
 2. Splnil kurz vaše očakávania?
  Áno
   
 3. Aké nové skúsenosti / kompetencie ste vďaka kurzu získali?
  Práca s deťmi s poruchami správania a emócií - Aspergerov syndróm, používanie nenásilnej a rešpektujúcej komunikácie, potreba inklúzie nielen detí so špeciálnymi potrebami.
   
 4. Odporučili by ste tento kurz ďalším kolegom? Ak áno, akým?
  Áno, triedni učitelia, asistent učiteľa, školský psychológ
   
 5. Čo vás najviac prekvapilo / potešilo?
  Vzájomné zdieľanie s kolegami z európskych krajín, fakt, že situácia v našej krajine je veľmi porovnateľná, mnohokrát lepšia  ako v iných krajinách (Írsko) Atmosféra v kurze, lektorka,...
  V neposlednom rade aj čas strávený s kolegyňami.
   
 6. Akým spôsobom dokážete využiť skúsenosti získané na tomto kurze vo svojej pedagogickej praxi?
  V individuálnej práci so žiakmi, s triednymi kolektívmi a s kolegami.
   
 7. Ako by ste stručne, vlastnými slovami popísali svoju skúsenosť z kurzu?
  Kurz ma motivoval k práci na sebe smerom k pochopeniu psychiky detí, k práci s kolegami - metodika. Práca s kolegami z iných krajín bola inšpiratívna. Veľmi profesionálna úroveň lektorky, inštitúcie, materiálov, ktoré boli poskytnuté.  Skvelá je aj skúsenosť s poznávaním krajiny, v ktorej sa kurz koná, kultúry a podobne.  


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31