Mobilita - Francúzsko 1

Meno a priezvisko účastníka:  Romana Blaney
Dátum absolvovania mobility: 12. – 16. 6. 2023
Názov kurzu + vzdelávacia inštitúcia: Accent Francais – Coaching individuel

Stručný popis kurzu (ciele, charakteristika aktivít)
Štandardný kurz francúzštiny na úrovni C1, ktorý pozostáva z piatich štvorhodinových blokov a individuálny kurz pre učiteľov francúzštiny  z ďalších troch dvojhodinových blokov. Cieľom kurzu je vyučovanie francúzskeho jazyka na požadovanej úrovni so zameraním na slovnú zásobu, gramatiku, ale najmä na jeho praktické používanie. Kurzy sú vyučované v malých skupinách s výrazným individuálnym prístupom. Vyučujúci využívajú moderné technológie a komunikatívny prístup k vyučovaniu.

Osobné skúsenosti

 1. Prečo ste si vybrali práve tento kurz?
  Tento kurz som si zvolila preto, aby som si rozšírila svoje jazykové a profesionálne vedomosti a zručnosti. Taktiež som chcela stráviť nejaký čas vo Francúzku a zažiť jeho atmosféru, keďže táto krajina ma fascinuje rovnako ako jej jazyk a kultúra.

 2. Splnil kurz vaše očakávania?
  Kurz moje očakávania splnil, dostala som sa znova do pozície študenta a okrem jazykových zručností bol veľmi prínosný aj pre moju schopnosť vcítiť sa do pozície študentov, pre ktorých je akvizícia jazyka problematická. Z profesionálneho hľadiska ma tiež veľmi posunul.
   
 3. Aké nové skúsenosti / kompetencie ste vďaka kurzu získali?
  Počas individuálnych hodín som dostala  tipy a nápady ako učiť francúzštinu použitím rôznych inovatívnych metód a tak robiť hodiny francúzštiny zaujímavejšie.
   
 4. Odporučili by ste tento kurz ďalším kolegom? Ak áno, akým?
  Tento kurz by som určite odporučila kolegom, ktorí majú záujem začať sa učiť francúzsky a chcú tak urobiť  intenzívne a vo francúzskom prostredí. Pridanou hodnotou je zoznámenie sa s francúzskou kuchyňou, kultúrou a životným štýlom.
   
 5. Čo vás najviac prekvapilo / potešilo?
  Okrem samotného kurzu musím vyzdvihnúť dve veci; tou prvou sú popoludňajšie aktivity organizované jazykovou školou (prehliadka mesta, návšteva múzea), ktoré prebiehali vo francúzštine a ešte prehĺbili získavanie jazykových zručností. Ale za najväčšie plus celého kurzu jednoznačne považujem možnosť bývať vo francúzskej rodine. Napriek tomu, že pohodlie sa nevyrovnalo prípadnému pohodliu v hoteli, možnosť byť v dennodennom kontakte s Francúzmi, komunikovať s nimi počas večere, bola skutočne na nezaplatenie. Tiež som bola milo prekvapená ústretovosťou a otvorenosťou pedagógov. Bol to kurz pre mňa „ušitý na mieru“.
   
 6. Akým spôsobom dokážete využiť skúsenosti získané na tomto kurze vo svojej pedagogickej praxi?
  Po tomto kurze sa určite budem vedieť lepšie vcítiť do role žiaka a počas vyučovania jazykov budem používať niektoré inovatívne nástroje, ktoré som doteraz nepoužívala.
   
 7. Ako by ste stručne, vlastnými slovami popísali svoju skúsenosť z kurzu?    Získala som obrovskú chuť pokračovať v učení sa francúzštiny a v rozširovaní mojich pedagogických obzorov. Spoznala som lepšie krajinu, ktorej kultúra je jednou z najstarších a najhodnotnejších v Európe.

Erazmus+


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30