Bulharsko

Mier nielen ako stav bez bojov a vojny, ale aj obdobie pokoja, prijatia, rešpektu. Posledný októbrový týždeň bol pre skupinu z Gymnázia Partizánske v znamení práve týchto hodnôt.

Vďaka partnerom z Trenčína, medzinárodnej organizácii European Netowrk of Places of Peace a s podporou programu Erasmus + sme ho strávili v bulharskom mestečku Kaynadrža. Spolu s delegáciami z Maďarska, Ukrajiny, Holandska, Nemecka, Rumunska, Bulharska a Portugalska sme diskutovali o potrebe vzdelávania mladej generácie v oblasti dodržiavania ľudských práv, kritickom myslení, rešpekte k hodnotám kultúrneho a historického dedičstva. Workshopy a aktivity nás utvrdili v tom, že sme ako národy veľmi podobní - dôležité je to, čo vnímame srdcom, odmietame vojnu, násilie, mocenské konflikty. Chceme vytvárať príležitosti na návštevu historických miest, ktoré svojím
významom presahujú a ovplyvňujú dianie až do súčasnosti. Obdivovať krásy prírody, poznávať nových ľudí a krajiny, z ktorých pochádzajú, ich zvyky a tradície, pohostinnosť. Šíriť hodnoty mieru a pravdy.

Sme veľmi vďační, že naša škola má možnosť spolupracovať na projekte ako je tento. Každoročne sa zúčastňovať stretnutí, môcť šíriť kultúru mieru, vzdelávať ďalšie generácie aj v tejto oblasti. Veríme, že aj naďalej budeme môcť pomáhať  mladým ľuďom veriť v nádej na dobrý život v mieri.

Pozti aj:
Places of Peace – Welcome to the European Network of Places of Peace


Fotogaléria