Absolventi

zoznamy a fotografie absolventov Gymnázia Partizánske. Prineste (neposielajte mailom) zoznam triedy a fotografie jednotlivých žiakov (prípadne hromadnú fotografiu z maturitného ročníka) správcovi stránky.