Študentská latka 2012

Študentská latka telocvičňa Gymnázia Partizánske, 16.11.2012 Preteky v skoku do výšky pri disco hudbe.