Zelená Európa - Naša zelená škola

Gymnázium Partizánske sa úspešne zapojilo do výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako správcu programu SK-Klíma "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (SK-Klíma)" a v roku 2021 získalo financie z Nórskych grantov, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tento projekt sa postupne blíži k záveru a my Vás chceme pozvať na sledovanie záverečnej online konferencie. Tá sa uskutoční v stredu 22. novembra 2023 o 11. hodine prostredníctvom Google Meet. Počas konferencie verejnosti ako aj žiakom predstavíme výsledky jednotlivých aktivít. Online konferencia bude sprístupnená iba osobám prihláseným cez registračný formulár do 21.11.2023.

Žiaci a učitelia Gymnázia Partizánske sa registrovať nemusia.