Záujmové krúžky

aktualizované 10.9.2021

Učitelia Gymnázia si už tradične pripravili pre študentov záujmové krúžky (zoznam pod textom), z ktorých si môžu zvoliť tú svoju šálku kávy. Bližšie informácie o jednotlivých krúžkoch poskytnú vyučujúci daného krúžku. Veríme, že každý si bude vedieť vybrať.

Krúžok zodp. učiteľ
1. Matematické súťaže  Zollerová
2. Starostlivosť o rastlinky Ivanka
3. Kondičné cvičenie Ivanka
4. Matematické súťaže  Hojčková
5. Maturita z DEJ Marko
6. Krúžok konverzácie v RUJ Šútorová
7. Biologický krúžok Hulla S.
8. Mladý záchranár Hulla S.
9. Florbal/Bedminton Hulla M.
10. Volejbal Hulla M.
11. Cvičenia zo SJL Pálešová
12. Chemické výpočty Vyskočilová
13. Logických hier Janikovičová
14. Angličtina - HELP Galiovská
15. Rádioamatérsky Znášik
16. Atletický Znášik