Prijímacie skúšky pre šk. rok 2022/23

prijímacie skúšky

Harmonogram prijímacích skúšok

1. termín - pondelok, 2. 5. 2022
2. termín - pondelok, 9. 5. 2022

Časový harmonogram 4-ročné štúdium
7:50 – 8.00  - príchod žiakov do budovy školy
8.10 – 8.20  - úvodné pokyny v triedach
8.20 – 9.20  - prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 
9.20 – 9.40  - prestávka
9.40 – 9.50  - úvodné pokyny v triedach
9.50 – 10.50 - prijímacia skúška z matematiky

Časový harmonogram 8-ročné štúdium
7:50 – 8.00  - príchod žiakov do budovy školy
8.10 – 8.20  - úvodné pokyny v triedach
8.20 – 9.10  - prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry 
9.10 – 9.40  - prestávka 8G
9.40 – 9.50  - úvodné pokyny v triedach
9.50 – 10.40 - prijímacia skúška z matematiky

Počas prijímacích skúšok bude rodičom vstup do budovy školy zakázaný. Prijímacia skúška pre 8-ročné gymnázium sa končí o 10:40 h, žiadame rodičov, aby si svoje deti vyzdvihli v tomto čase pred budovou školy.  


Kritériá prijímacích skúšok pre