Prijímacie skúšky pre šk. rok 2021/22

Výsledky prijímacích skúšok


Gymnázium Partizánske zverejňuje kritériá na prijímacie konanie do I. ročníka v školskom roku 2021/22 pre

prijimacie skusky

Dokumenty na stiahnutie