Školský poriadok

Nový školský poriadok bol schválený pedagogickou radou je platný od 1. septembra 2020.


Dokumenty na stiahnutie