Školský poriadok

Nový školský poriadok bol schválený pedagogickou radou je platný od 8. septembra 2022.


Dokumenty na stiahnutie