Zamestnanci školy a telefónne čísla

Mgr. Andrea Bartlová
- slovenský jazyk, náuka o spoločnosti
038 / 7463642

Mgr. Eliška Bettáková
-
telesná a športová výchova

038 / 7463644
Mgr. Martina Duchovičová
- slovenský jazyk, dejepis
038 / 7463642
Mgr. Jaroslav Ergang
- fyzika, informatika
038 / 7463648
Mgr. Miroslava Nyitraiová
- anglický jazyk
038 / 7463636
PaedDr. Darina Fedorová
- slovenský jazyk, náuka o spoločnosti, etická výchova
038 / 7463643
Mgr. Zuzana Galiovská
- anglický jazyk
038 / 7463636
RNDr. Eva Hojčková
matematika, informatika, nemecký jazyk
038 / 7463647
Mgr. Michal Hulla
- biológia, telesná výchova
038 / 7463644
Mgr. Stanislav Hulla
- biológia, telesná výchova
038 / 7463634
038 / 7463646
Mgr. Ibrahim Chalitovič
- chémia
038 / 7463646
Mgr. Peter Ivanka
- biológia, telesná výchova
038 / 7463644
Mgr. Miroslava Janikovičová
- matematika
038 / 7463647
Dušan Krajčovič
- matematika, informatika
038 / 7463648
Mgr. Stanislav Liška
- biológia, chémia
038 / 7463646
Mgr. Mária Pálešová
- slovenský jazyk, psychológia
038 / 7463643
Mgr. Vladimír Marko
-
geografia, dejepis
038 / 7463632
Mgr. Zuzana Poluchová
- anglický jazyk, ruský jazyk, hudobná výchova
038 / 7463641
Mgr. Tamara Popluhárová
- nemecký jazyk, telesná výchova, branná výchova
038 / 7463645
Mgr. František Štetiar
- matematika, fyzika
038 / 7463637
Mgr. Ivana Šútorová
- slovenský jazyk, ruký jazyk, estetika
038 / 7463643
Mgr. Eva Trojanová
- slovenský jazyk, anglický jazyk
038 / 7463636
Ing. Eva Vyskočilová
- chémia
038 / 7463633
Mgr. Martin Znášik
- fyzika, technická výchova
038 / 7463637
Mgr. Miroslava Zollerová
- matematika, informatika
038 / 7463647

Technicko-hospodárski pracovníci

Jana Benková
- správkyňa registratúry a administrácie
038 / 7463631
Natália Rusiňáková
- všeobecná účtovníčka
038 / 7463638
Mária Manová
- mzdová účtovníčka a personalistka
038 / 7463638
Mariana Adámiková
- ekonómka
038 / 7463638
Milan Hlavačka
- školník
- - -