Uplietli sme spolu krajší svet

Stále platí, že mnohí ľudia majú otvorené srdcia a konajú dobré skutky. Len sa o tom málo píše a hovorí. Študenti gymnázia spolu s vyučujúcimi sa už dávnejšie snažia tráviť spoločný čas v škole nielen získavaním poznatkov, ale aj prehlbovaním vzájomných vzťahov alebo snahou začleniť sa do širšej komunity v meste vnímaním potrieb aj iných ľudí. Možnosť byť súčasťou projektu je pre mnohých prirodzený spôsob, ako túto snahu naplniť.

Naša škola sa zapojila do participatívno-komunitného rozpočtu. Úspešným uchádzačom mesto Partizánske financuje realizovanie dobrých myšlienok. Jedna taká naša dobrá myšlienka "Upleťme si spolu krajší svet" oslovila porotu aj mnohých ľudí, ktorí nám venovali svoj hlas. Vďaka tomu sme mohli nakúpiť vlny, škatule, potrebné výtvarné pomôcky a začali pliesť takmer všetci. Plietli žiačky, žiaci, mladší, starší, vyšší, nižší, učitelia ba dokonca aj pani upratovačky. V spolupráci so susednou Cirkevnou ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa tak vzniklo veľké množstvo diek, ktoré boli rozdané, aby zahriali nielen na tele, ale aj na duši. Deky dostali čerstvé mamičky na pôrodníckom oddelení v nemocnici v Partizánskom pre svoje bábätká. V rámci šírenia myšlienky spolupatričnosti a vzájomnosti sme sa rozhodli ručne upletenými dekami obdarovať aj klientov zariadenia „Centrum Naša chalúpka o. z.“ a seniorov v Domove dôchodcov.  Veríme, že budú pre nich prospešné a užitočné, či už vo forme terapie, alebo ako súčasť ich útulného zariadenia.    

Rovnako, ako sme my vďační za možnosť pomáhať, boli všetci obdarovaní veľmi šťastní a prekvapení z tohto milého darčeka. Je dôležité cítiť, ako radosť rozdávaním rastie, ako spolupatričnosť a ľudské dobro posúvajú ľudí k sebe bližšie. Sme hrdí na našich študentov a učiteľov, že túto myšlienku nielen nosia v srdciach, ale sa ju snažia aj napĺňať.


Fotogaléria