Hurá von s PlantNetom!

Počas tohto roka sme sa spolu s Jakubom, Šimonom, Lindou a pod dozorom p. Michala Hullu zúčastnili celoslovenskej súťaže Hurá von s Plantnetom. Našou úlohou bolo vytvoriť zaujímavú kampaň na spropagovanie aplikácie na rozpoznávanie rastlín Plantnet. Vybrali sme si tému kampane a tou bolo zmapovanie výskytu poniklecov v okolí Partizánskeho. Podarilo sa nám vytvoriť pútavé video (špeciálne poďakovanie patrí Linde, ktorá ho zostrihala), vďaka ktorému sme sa umiestnili na prvom mieste.

Hlavnou cenou bol 3 dňový pobyt vo vzdelávacom centre Zaježová, ktorý sme započali v pondelok vegetariánskou večerou. Počas pobytu sme spolu s ďalšími 4 slovenskými školami absolvovali mnohé aktivity, ako napríklad opekačku, turistiku alebo rôzne tímové súťaže. Priblížili sme sa životu na lazoch a v rámci vychádzky spoznali okolie Centra. Celý pobyt sme si parádne užili a veríme, že táto aplikácia by si našla svoje miesto aj na našej škole, či už na hodinách biológie v rámci botaniky alebo ako spestrenie branných cvičení.

Lucia Pizúrová (6.D)

plantnet


Fotogaléria