Výsledky prijímacích skúšok - štvorročné gymnázium

Poradie uchádzačov o štúdium v Gymnáziu v Partizánskom v školskom roku 2020/21

Poradie Kód Body ZŠ Prospech Olympiády Krit. SŠ PS SJL PS MAT Spolu
1. 61BB1 450 15 12   42,5 50 569,5
2. 13TJ9 450 15     46 50 561
3. 56ZY7 450 15     45 50 560
4. 77CA2 450 15 3   44 47 559
5. 66AF4 450 15 3   39 49 556
6. 76TG4 450 10     47 49 556
7. 43JS8 450 15 7   41,5 42 555,5
8. 53HR6 450 15     42,5 48 555,5
9. 95LF2 450 15 3   41,5 46 555,5
10. 52DB1 450 15     45,5 43 553,5
11. 35ER8 450 15 2   37,5 48 552,5
12. 34KS8 450 10 3   41,5 47 551,5
13. 29NZ1 450 15 3   38 45 551
14. 46SB6 450 10 3   36,5 50 549,5
15. 76CS6 450 15 3   40 41 549
16. 73BY6 450 15     42 41 548
17. 36EW9 450 15     31,5 49 545,5
18. 35AK9 450 10 3   38 44 545
19. 18YF7 450 15     35,5 41 541,5
20. 86BR6 450 10   2 31,5 48 541,5
21. 41YF5 450 10     37,5 42 539,5
22. 79KQ8 450 15     37 37 539
23. 61BZ5 450 15     36,5 37 538,5
24. 59YS2 450 10 3   34,5 40 537,5
25. 52QL1 450 15 1   39 32 537
26. 22YS4 450 10     37 39 536
27. 34YQ7 450 15     32,5 37 534,5
28. 62HF8 435 5     31 49 520
29. 95WC4 450 10     26 34 520
30. 51JH9 425       42,5 44 511,5
31. 63NL6 415 5 12   39,5 40 511,5
32. 43SK3 425 5     30 49 509
33. 44BC7 425 5 6   35 37 508
34. 81HM9 425 5     39 36 505
35. 27TT2 425 5     34 40 504
36. 79HP5 400 10     38 50 498
37. 67BY7 425 5     31 36 497
38. 42AE5 425 5     30 35 495
39. 53WF5 410 5     33 44 492
40. 48XW9 400 5     41,5 45 491,5
41. 21HW1 415       32,5 42 489,5
42. 61EY1 410 5     29,5 45 489,5
43. 67SL7 410 5     24,5 43 482,5
44. 41QM1 400       32 45 477
45. 21WN6 410 10     23 34 477
46. 61AK6 410 5     31,5 29 475,5
47. 84CB1 400       33,5 41 474,5
48. 37RN7 400       32,5 40 472,5
49. 68CY1 400   3   34,5 33 470,5
50. 67JT2 390       31,5 48 469,5
51. 28FY6 400 5     29 34 468
52. 32TR5 395 5     35 30 465
53. 68GP1 380 5     31,5 46 462,5
54. 92KM7 390       28 36 454
55. 64WB5 375       30,5 41 446,5
56. 61KZ8 360   3   35,5 47 445,5
57. 38BK9 360       36 46 442
58. 37XD3 385       32,5 21 438,5
59. 46BK1 360       40,5 38 438,5
60. 75PH5 350       35,5 42 427,5
61. 57JE5 360   1   29,5 36 426,5
62. 63EG8 350       34,5 42 426,5
63. 64KH9 350       34 36 420
64. 13WA5 360       32 24 416
65. 66SY8 345       26 44 415
66. 95YL5 325       39,5 40 404,5
67. 73WZ5 335       26,5 23 384,5
68. 57KM7 305   1   33,5 36 375,5
69. 42LK6 290   3   34,5 43 370,5
70. 23BA4 300       41,5 27 368,5
71. 66CS7 305       35 21 361
72. 58NN9 305       27,5 20 352,5
73. 88CZ1 285       38,5 23 346,5
74. 67TZ3 280       21,5 37 338,5
75. 65WJ2 265       26,5 35 326,5
76. 28GW4 280       29 16 325
77. 87FM6 236       32,5 46 314,5
78. 68XG8 243   4   28,5 38 313,5
79. 82BD9 245       29 37 311
80. 71AX7 243   3   37,5 27 310,5
81. 53CZ2 245       24,5 33 302,5
82. 55AZ2 219       38,5 36 293,5
83. 76EL2 239       17,5 27 283,5
84. 34FE9 184       27,5 27 238,5
85. 63WH6 181       32,5 24 237,5
86. 71ZN2 400       23,5 0 423,5
87. 79BM2 360       24,5 3 387,5
88. 75WC9 320       27 12 359
89. 17MM3 144       31 11 186
90. 82CT4 450 15         465
91. 42YG1 450 15         465
92. 99FX1 450 15         465
93. 81YC4 335           335

Poradie uchádzačov je zostavené na základe kritérií pre prijímacie konanie. Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 55. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage. Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium zákonný zástupca odošle cez EduPage do 25. 5. 2021. (Ak ste rozhodnutí, poprosíme zaslať čo najskôr.)

Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 56. - 85. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

Od 26. 5. 2021 budeme posielať ďalšie rozhodnutia o prijatí podľa aktuálneho počtu zapísaných uchádzačov. Zákonní zástupcovia uchádzačov sa môžu informovať o aktuálnej situácii na tel. č. 038/7463631 alebo osobne.

Uchádzači na  86. - 89. mieste nevyhoveli kritériám prijímacieho konania a dostanú rozhodnutie o neprijatí. Uchádzači na 90. - 93. mieste sa nezúčastnili prijímacieho konania a dostanú rozhodnutie o neprijatí.                                    
Možný počet prijatých žiakov je 55.

V Partizánskom 10. 5. 2021                                   

Mgr. František Štetiar
riaditeľ